Vairas
Kavaliauskas
Popiežiaus katechezė: Šv. Teresėlė – apaštališkojo uolumo pavyzdys

pavyzdysLabiau nei daugybės priemonių, metodų ir struktūrų, kurios kartais atitraukia mus nuo to, kas svarbiausia, Bažnyčiai reikia tokių širdžių kaip Kūdikėlio Jėzaus Teresės, širdžių, kurios skatina mylėti ir artina prie Dievo, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams ir turistams.

Arkiv. S. Ševčukas. Užtvankos sunaikinimas – dar vienas karo nusikaltimas

sunaik„Rusija tęsia genocidinę agresiją prieš Ukrainą. Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimas – tai dar vienas karo nusikaltimas, baisi žmogaus sukelta ekologinė katastrofa ir nuodėmė prieš Dievą Kūrėją, kuris pašaukė žmogų vystyti, o ne naikinti jo sukurtą pasaulį“, – praėjus kelioms valandoms po žinios apie Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimą ankstyvą birželio 6-osios rytą parašė arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

„Caritas“ Ukrainoje: pusantrų metų besitęsiantis Kryžiaus kelias

kryziausKaro alinamoje šalyje „Caritas“ darbas nenutrūksta. Direktorius kunigas Viačeslavas Hrynevičius kartu su skyriaus „Tapatybė ir tinklas“ vadovu kunigu Andrijumi Nahirniaku kalba apie pagalbą kenčiantiems nuo karo žmonėms: „Akys vaikų ir visų žmonių, kuriems mes padedame, leidžia mums nešti kryžių toliau ir nenustoti viltis“.

Popiežius: keiskime gamybos modelį, kurkime rūpinimosi kultūrą

keiskimePasaulinės aplinkos dienos, minimos birželio 5-ąją, proga popiežius Pranciškus priėmė kasmet rengiamo ir šiemet Romoje vykstančio didelio ekologinio festivalio „Green and Blue“ organizatorius – visuomenininkus, institucijų, politikos pasaulio ir verslo įmonių atstovus, menininkus, mokslininkus.

Mongolijos kardinolas: visi šalies katalikai galės susitikti su popiežiumi

mongo„Popiežiaus vizitas padės atskleisti šio krašto grožį ir jo žmonių, saugančių labai gilias tradicijas, kilnumą“, – pasakė Vatikano radijui Ulan Batoro apaštališkasis prefektas kardinolas Giorgio Marengo, komentuodama šeštadienį Vatikane paskelbtą pranešimą, kad popiežius Pranciškus lankysis Mongolijoje rugpjūčio 31–rugsėjo 4 dienomis.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Švč. Trejybė – kaip prie stalo susėdusi šeima

staloPasibaigus velykiniam liturginiam laikotarpiui, per kurį sekmadienio vidudieniais buvo kalbama velykinė „Regina Caeli“ antifona, nuo šio sekmadienio – Švenčiausiosios Trejybės iškilmės – vėl kalbama „Viešpaties angelo“ malda. Per tradicinį vidudienio maldos susitikimą popiežius komentavo sekmadienį švęstos iškilmės Mišių Evangeliją – Jėzaus žodžius Nikodemui.

Pakistanas. Jaunas krikščionis nuteistas mirti už piktžodžiavimą

pakistanasPakistano teismas antradienį, gegužės 30 d., nutiesė jauną krikščionį Noumaną Asgharą mirties bausme už tai, kad su draugu per socialinius tinkus pasidalijo pranašo Mahometo karikatūromis. Po pirmosios instancijos nuosprendžio, kurį paskelbė Pundžabo provincijos Bahavalpuro teismas, manoma, kad suimtam 24 m. N. Asgharo draugui Sunny Mushtaqui gresia toks pat nuosprendis.

Baigėsi Marijos, prasideda Jėzaus Širdies mėnuo

marijosPaskutinę gegužės mėnesio dieną, priminė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minėta Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elžbietą šventė. „Žvelkite į ją ir prašykite vis drąsesnio tikėjimo dovanos. Jos motiniškam užtarimui pavedame visus, kuriuos išbando karas, ypač brangią ir iškankintą Ukrainą“, – sakė Pranciškus.

Sutartis veiksmingesnei nepilnamečių apsaugai Bažnyčioje

sutartisPirmiausiai – dėmesys nukentėjusiems nuo dvasininkų, t. y. seksualinio išnaudojimo aukoms, sakoma Dvasininkijos dikasterijos ir Popiežiškosios komisijos „Tutela minorum“ vadovų pasirašytos dvišalės sutarties pirmajame punkte.

Gegužės 26 d. Dvasininkijos dikasterijos prefekto ir „Tutela minorum“ komisijos pirmininko, kardinolų Lazaruso You Heung–Sik ir Seano O' Malley OFM Cap., pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje atkreiptas dėmesys ir į svarbą dalytis žiniomis tarp dviejų Šventojo Sosto institucijų. Dvasininkų dikasterija atsakinga už dvasininkų ugdymą ir discipliną, komisija „Tutela minorum“, veikianti Tikėjimo mokymo dikasterijos sudėtyje, popiežiaus vardu padeda Bažnyčioms įsisavinti Vatikano nustatytas nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos gaires. Sutartyje įvardytos trys pagrindinės abiem institucijoms rūpimos sritys:

Arkiv. P. Gallagheris: kelias į geresnį pasaulį

pasauliGegužės 31 d. Slovakijos sostinėje Bratislavoje baigiasi tris dienas vykusi 18 GLOBSEC forumo laida. Tarptautinės ir saugumo politikos klausimams, ypač iš centro ir rytų Europos perspektyvos, skirtame renginyje dalyvauja aukščiausio rango politikai, akademikai, žurnalistai, įvairių organizacijų atstovai. Forume pasisakyti pakviestas ir arkivyskupas Paulas Gallagheris, Šventojo Sosto diplomatijos vadovas.

Vatikanas. Nauja šeimos gerovės iniciatyva: „Family Global Compact“

gerovesŠeimos, kaip svarbiausio visuomenės gyvenimo šaltinio, santykių kontekstas pasižymi krizėmis, kurios apsunkina galimybę ramiai kurti šeimą, kai nesulaukiama deramos visuomenės paramos. Todėl verta pasauliniu mastu dalytis pripažįstamomis geromis šeimos gyvenimo praktikomis. O tai galėtų ir turėtų daryti pačios šeimos, pareiškė popiežius sveikinamas šeimos pastoracijos programą „Family Global Compact“.

Popiežius: „Bėkite kaip pašėlę“ pas Dievą ir žmones

bekiteŠiemet sukanka 125 metai nuo XVI amžiuje gyvenusio italo kunigo Antano Marijos Zacharijo paskelbimo šventuoju. Šis kunigas, įsitraukęs į Tridento Susirinkimo paskatintą Bažnyčios atnaujinimo judėjimą, įkūrė Šv. Pauliaus kunigų kongregaciją, taip pat seserų vienuolių kongregaciją ir pasauliečių draugiją. Visos šios dvasinės šeimos atstovus pirmadienį priėmė popiežius Pranciškus.

Popiežius: prašykime naujų Sekminių sau, Bažnyčiai ir pasauliui

sekminiuSekminių sekmadienio vidudienio apmąstyme popiežius Pranciškus kreipėsi į „Dangaus Karalienės“ maldos dalyvius dalydamasis mintimis apie Šventąją Dvasią: ji išskaido mokinių baimę ir užsidarymą, leidžia pajusti Dievo artumą, o jo meilė išstumia baimę, nušviečia kelią, paguodžia, palaiko priešiškumuose. 

Žinia Kūrinijos dienai: širdyje prasideda kiekvienas pokytis

pokytisGegužės 25 dieną pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos už kūriniją dienai, kuri bus minima ateinančio rugsėjo 1-ąją. Jos tema perfrazuoja pranašo Amoso žodžius – „Tegul teka teisė lyg vandenys, o teisingumas tarsi amžina versmė (žr. Am 5, 24)“. 

Popiežius vienuolėms: Mylėkite kitus kaip mylinčios motinos

mylinciosPopiežius ketvirtadienį, gegužės 25 d., audiencijoje priėmė Mažųjų meilės misionierių seserų kongregacijos vienuoles, Italijoje dalyvaujančias generalinėje kapituloje. Joje išrinkusios naują vadovybę, vienuolės svarsto savo kongregacijos karitatyvinių ir socialinių darbų kryptis ateinančiais metais.

Popiežius: Sinodinė Bažnyčia yra visiems; Ji kviečia visus!

kvieciaKetvirtadienio rytą apie tūkstantis Bažnyčios Italijoje sinodinio kelio delegatų su vyskupais dalyvavo popiežius audiencijoje, kurios metų klausėsi jo samprotavimų apie Bažnyčios prioritetus jos santykiuose su visuomene sinodinio proceso kontekste: kaip įveikti priešiškumus ir atsiliepti į rūpesčius, apie dvasininkų ir pasauliečių dalyvavimą ir marginalizavimo patirtis.

Popiežius: mąstykime apie gyvybės stebuklą

gyvybes„Ši knyga siekia leisti skaitytojui pajusti kiekvieno iš mūsų atėjimo į pasaulį stebuklą ir džiaugsmą. Ji rodo, kaip gražu į gimstančią gyvybę žvelgti kaip į aukščiausios kiekvienam priklausančios teisės – teisės egzistuoti – turėtoją. Taip, tai grožis: gamta, kuri eina savo keliu, kelia nuostabą ir skatina rūpintis, saugoti ir priimti“, – rašo popiežius Pranciškus knygos „Gyvenimo stebuklas“ pratarmėje.

Kard. V. Nicholsas: ekumeninis dialogas pakeitė ir katalikus, ir anglikonus

pakeite„Kai buvau vaikas, negalėjome eiti į kitų krikščionių bažnyčias ar melstis su kitais krikščionimis“, – sakė Vestminsterio arkivyskupas kardinolas Vincentas Nicholsas. Interviu italų katalikų žinių agentūrai SIR jis pasidalijo komentarais apie tarpreliginius santykius Jungtinėje Karalystėje, ypač apie pasikeitusius katalikų ir anglikonų tarpusavio santykius.

Baltarusio kalinio diena: malda Romoje

romojeGegužės 21 d. Romos Rezurekcionistų bažnyčioje, minint Baltarusijos politinio kalinio dieną, Lietuvos ir Lenkijos ambasados prie Šventojo Sosto sukvietė draugus ir bendražygius melstis už kenčiančius ir persekiojamus brolius. XIX a. ši bažnyčia buvo tapusi mūsų regiono (Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos) pabėgėlių prieglobsčiu.

Popiežius Pašaukimų šeimai: malda mus padaro Dievo veidrodžiais

padaroGegužės 22 dieną popiežius Pranciškus priėmė Pašaukimų šeimos, kurią įsteigė 1955 metais miręs ir prieš metus šventuoju paskelbtas italų kun. Giustino Maria Russolillo, narius. Kaip nurodo pats popiežiaus audiencijos dalyvių, kunigų ir pasauliečių asociacijos vardas – jų tikslas yra palydėti, puoselėti pašaukimus, kuriuos dovanoja Dvasia. Pranciškus pasidalijo keliomis įžvalgomis ta pačia tema.

Oficialu: popiežius lankysis Lisabonoje ir Fatimoje

lankysisLigi šiol tik neoficialus, nors paties popiežiaus ne kartą paminėtas jo ketinimas dalyvauti PJD Lisabona 2023, buvo patvirtintas oficialiai. Kartu pranešama apie rugpjūčio mėnesį vyksiančios apaštališkosios kelionės metu planuojamą Pranciškaus vizitą Fatimos Marijos šventovėje.

Šeštinių „Regina Coeli“: esame užtariami ir patys užtarkime

regina„Kodėl švenčiame Jėzaus pasitraukimą iš žemės? Jo atsisveikinimas atrodo liūdna akimirka, o ne kažkas, dėl ko reikėtų džiaugtis! Ir antrasis klausimas: ką Jėzus dabar veikia danguje, kodėl svarbu, kad jis ten būtų?“, – gegužės 20 dienos vidudienio maldos susitikime klausė popiežius, komentuodamas įvairiuose kraštuose švenčiamos Kristaus Žengimo į dangų iškilmės (Šeštinių) prasmę. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode