Vairas
Kavaliauskas
Popiežius: padarykime Dievo gailestingumą matomu

matomuTrečiadienį popiežius Pranciškus susitiko su JAV katalikų labdaros draugijos delegacija – „Catholic Extension Society“, lydima Čikagos arkivyskupo kardinolo Blaise Joseph Cupich. Ji buvo įsteigta 20 amžiaus pradžioje, kad padėtų katalikų šeimoms žemyno gilumoje, kurioms trūko visko – ir sielovadinės globos, ir išteklių, mat pagrindinės katalikų bendruomenės buvo susibūrusios miestuose prie vandenynų. Šiandien draugija vykdo labdaringą veiklą ir už JAV ribų.

Nuncijus: vengrai vertina Pranciškaus džiaugsmą ir nuoširdumą

vertinaApaštališkasis nuncijus Vengrijoje, amerikiečių kilmės arkivyskupas Michaelas Wallace'as Banachas, prieš popiežiaus kelionę į Vengriją davė interviu Vatikano radijui, papasakojo apie pasirengimus popiežiaus kelionei, apie Bažnyčios Vengrijoje gyvenimą ir į popiežiaus vizitą dedamus lūkesčius, taip pat apie Vengrijos kaimynystėje, Ukrainoje, vykstantį karą.

Trečiadienio katechezė. Vienuolių užtarimo malda mums yra deguonis

deguonisBalandžio 26 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštalinį uolumą. Keliose paskutinėse katechezėse Šventasis Tėvas kalbėjo apie Kristaus mokinių – apaštalo Pauliaus, Bažnyčios kankinių – apaštalinį uolumą. Šio trečiadienio katechezėje jis kalbėjo apie tikėjimo istorijai svarbų vienuolių, vyrų ir moterų, liudijimą.

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: Kristus mus gaivina

gaivinaJaučiame, kaip sužeistos Ukrainos kūne pulsuoja Prisikėlusiojo galia, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje vaizdo žinioje. Jis pabrėžė, kad, nepaisant agresorių nuožmumo, šalis ir toliau laikosi, kovoja ir meldžiasi.

Katalikų simpoziumas Kipre: „Įsišakniję viltyje“

kipreNikosijoje ketvirtadienį, balandžio 20 d., prasidėjo Artimųjų Rytų regiono katalikų simpoziumas. Trijų dienų trukmės renginyje iki sekmadienio, balandžio 23 d., dalyvauja per 300 regiono Bažnyčios lyderių – katalikų patriarchai, arkivyskupai, vienuolijų, judėjimų, organizacijų vadovai, taip pat Šventojo Sosto atstovai.

Popiežius priėmė tarpreliginę delegaciją iš Didžiojo Mančesterio

manBalandžio 20 dieną popiežius Pranciškus priėmė tarpreliginę delegaciją iš Didžiojo Mančesterio, kurį sudaro miestas ir jį supančios apygardos. Delegaciją sudarė anglikonų, katalikų, musulmonų, induistų ir sikhų atstovai, prie jos prisidėjo ir Didžiojo Mančesterio meras bei keli kiti politikai. Tarpreliginės delegacijos iš Anglijos ir popiežiaus susitikimo tema: ekologija ir kova su klimato kaita.

Kardinolas iš Šri Lankos: kraštui reikia visos tiesos

krastuiŠri Lankos sostinės Kolumbo arkivyskupas kardinolas Malcolmas Ranjithas pakvietė visus, nepriklausomai nuo kilmės ir religinių įsitikinimų, vasario 21-osios ryte įsilieti į gyvą žmonių grandinę Kolumbo pagrindinėje gatvėje ir dar kartą pareikalauti visos tiesos apie 2019 metų Velykų teroro atakas.

Trečiadienio katechezė apie kankinių uolumą: „kaip Kristus, taip ir mes“

kankiniuBalandžio 19 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštališkąjį uolumą. Ankstesnėse katechezėse apžvelgęs šv. Pauliaus – tikro uolumo čempiono – liudijimą, Šventasis Tėvas pakvietė nukreipti žvilgsnį į minią kitų vyrų bei moterų, gyvenusių visuose amžiuose, kalbėjusių įvairiomis kalbomis, kilusių iš daugybės tautų: už Kristų gyvybę atidavusius kankinius.

Kard. P. Parolinas: Čekija ir Slovakija – pavyzdys, kaip taikiai atsiskirti

cekijaPrieš tris dešimtmečius įvykęs taikus Čekoslovakijos padalinimas į dvi valstybes – tai dialogo ir pagarbos pavyzdys, iš kurio turėtų mokyti visos valstybės, spręsdamos tarpusavio konfliktus, sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas balandžio 17 d. Romos Švč. M. Marijos didžiojoje bazilikoje aukodamas Mišias, kuriomis buvo pažymėtos dviejų nepriklausomų valstybių – Čekijos ir Slovakijos – įsikūrimo 30-osios metinės.

A†A kan. Petras Merliūnas

kunmerliunas11941-1978-2023

2023 m. balandžio mėn. 18 d., eidamas aštuoniasdešimt antruosius savo gyvenimo metus, mirė Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentas kanauninkas Petras Merliūnas.

Popiežius: Bažnyčia tebūna visiems svetingi namai

svetingiMūsų Motina Bažnyčia yra Kristaus kūnas. Būtent jame, Kristaus kūne, tebėra ir amžiams liks įspausti patys didžiausi jo meilės ženklai – Prisikėlusiojo mirties žymės, pažymėjo popiežius Atvelykio sekmadienio apmąstyme dalydamasis mintimis apie Jėzaus Atvelykį.

Popiežius gina savo pirmtaką šv. Joną Paulių II nuo šmeižikiškų kaltinimų

ginaPopiežius Pranciškus Dievo gailestingumo sekmadienį su tikinčiaisiais sukalbėjo Velykų laikotarpio vidudienio maldą „Dangaus Karaliene“ ir pasveikino Atvelykio sekmadienio susitikimo maldininkus. Pranciškus paminėjo į Šv. Petro aikštę susirinkusius piligrimus iš Lietuvos ir kitų kraštų, sveikino Rytų krikščionis, balandžio 16 d. švenčiančius Velykas.

Šventojo Sosto diplomatas apie „Pacem in Terris“ aktualumą šiandien

pacemPraėjus šešiems dešimtmečiams po paskelbimo popiežiaus Jono XXIII enciklika “Pacem in Terris“ tebėra tarsi šiaurės žvaigždė, rodanti kelią tiems, kurie, ypač diplomatijos srityje, siekia skatinti dialogą tarp žmonių ir kurti taiką tarp tautų, Vatikano dienraščiui „L’Osservatore Romano“ duotame interviu tvirtina Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke arkivyskupas Gabriele Giordano Caccia.

Popiežius paragino ligoninėse liudyti Dievo artumą ligoniams

paraginoKatalikiškos sveikatos institucijos privalo atminti, jog jų pašaukimas yra būti stokojančiųjų fronto linijose, pažymėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienį, balandžio 13 d., Italijos katalikų sveikatos institutų asociacijos atstovams.

Kaip Bažnyčia esame pašaukti atsiliepti ypač į pačių vargingiausiųjų, atmestųjų prašymus sveikatos sferoje, kaip ir į tų, į kurių poreikius neatsiliepiama dėl ekonominių ar kultūrinių priežasčių. „Jie mums yra patys svarbiausi, jie mums yra pirmieji sveikatos apsaugos prašančiųjų eilėje“, – patikino Pranciškus.

Popiežius: velnias gali patekti ir į Dievo šventyklą

patektiBažnyčios aktualijų apžvalgininko ir italų televizijos žurnalisto Fabio Marchese Ragona veikale apie apsėdimus „Egzorcistai prieš šėtoną“ pristatytas autoriaus pokalbis su popiežiumi Pranciškumi. F. M. Rangona kovo 11 d. knygynuose pasirodžiusiame, leidyklos „Piemme“ išleistame veikale teiravosi popiežiaus apie jo patirtis egzorcismų sferoje – apie apsėstuosius, velnio išvarymo patirtis, apie piktojo užpuolimus – taip pat Vatikane.

Ukraina: natūrali aplinka padeda gydyti priklausomybes

aplinkaSąvoka „namai“ reiškia ne tik fizinę erdvę, bet ir aplinką, kurioje žmogus jaučiasi laukiamas ir skatinamas augti. Nazareto centro paramos sistema remiasi psichologija, religija, dvasingumu, tai leidžia žmogui dirbti su savimi, su vertybėmis ir vidiniu gyvenimu.

Popiežius Velykų pirmadienį: sutinkame Jėzų, kai jį liudijame

liudŠiandien liturgija mus skatina iš naujo išgyventi susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi, sakė popiežius Pranciškus Velykų antrosios dienos vidudienį komentuodamas Mišių Evangelijos skaitinį, pasakojantį, kaip moterys, Jėzaus mokinės, pirmosios Velykų rytą susitiko su Prisikėlusiuoju.

Jeruzalė – visų tautų maldos namai

namai„Verbų sekmadienio procesija Jeruzalėje praėjo taikingai. Be problemų praėjo ir kassavaitinė Kryžiaus kelio procesija. Viliamės, kad Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Jeruzalėje irgi praeis be kliūčių“, – pareiškė Vatikano radijo perduotame pokalbyje Šventosios Žemės kustodas t. Francesco Pattonas OFM. Pasak pranciškono, maldininkai yra savotiškas garantas prieš smurtavimo apraiškas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode