Vairas
Kavaliauskas
Didžioji savaitė Jeruzalėje – ten, kur vyko liturgijoje minimi įvykiai

minimiŠventosios Žemės krikščionys ir ypač svarbiausių švenčių proga ją lankantys piligrimai turi galimybę minėti išganymo istorijos įvykius tose pačiose vietose, kur jie įvyko. Tai nepaprasta privilegija ir malonė, sakė Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas t. Francesco Pattonas, Didžiosios savaitė pirmadienį aukodamas Mišias Betanijoje.

Popiežius: kartų ryšys užtikrina socialinį saugumą

rusysBalandžio 3 dienos audiencijoje Italijos socialinio draudimo fondo (INPS) vadovams popiežius Pranciškus kalbėjo apie darbo orumą, palietė demografinės žiemos temą, bet visų pirma sveikino audiencijos dalyvius su jų atstovaujamos institucijos 125 metų jubiliejumi: ne kiekviena valstybė gali tuo pasigirti. 

Verbų sekmadienis Jeruzalėje

jeruzJeruzalėje, kaip kasmet, vyko dvi iškilmingos Verbų sekmadienio procesijos: viena – Šv. Kapo bazilikos viduje; kita – nuo Alyvų kalno į Jeruzalės senamiestį. Abiem vadovavo Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa.

ICMC vadovas: Ukrainoje daug vilties ženklų

viltiesRusijos karo prieš Ukrainą pasekmės puolamo ir besiginančio krašto žmonių gyvenimui sunkiai pamatuojamos: be materialinės ir dvasinės paramos reikia psichologinės pagalbos, po solidarumo kelionės kovo mėnesį Ukrainoje pasakė Robertas Vitillo, Tarptautinės katalikų migrantų komisijos (ICMC) vadovas. Anot jo, kartu reikia melsti Dievą, kad jis padėtų mums vėl tiesti taikos ir pažangos kelius Ukrainoje.

Popiežiaus katechezė. Mūsų išganytojas yra Jėzus, o ne Jėzaus idėja

idejaTikras krikščionis yra tas, kuri priima Jėzų į savo gyvenimą ir leidžia, kad Jėzus perkeistų jo širdį, sakė popiežius Pranciškus, tęsdamas bendrųjų audiencijų katechezę apie visiems skirtą apaštališkąjį pašaukimą. Šį trečiadienį Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie uolųjį Jėzus skelbėją apaštalą šv. Paulių.

Ukraina. Vyksta kova ne tik dėl gyvybių, bet ir dėl sielų

sieluSvarbiausias dalykas, kuriam dabar esame pašaukti, ir pagrindinė mūsų užduotis –nenuilstamai melstis už taiką, kuri tikrai ateis į mūsų kraštą, sakė Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Skomarovskis. Neseniai į šias pareigas išrinktas vyskupas praėjusį šeštadienį Berdyčivo M. Marijos šventovėje vadovavo pamaldoms, kuriomis buvo paminėtos Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai M. Marijos Širdžiai metinės.

Jeruzalė prieš Velykas

jeruzŠventosios Žemės krikščionys su nerimu rengiasi švęsti Kristaus kančios sekmadienį ir Didžiąją savaitę po pakartotinų antikrikščioniškų nepakantumo ir smurto epizodų. Kai kurie pastarosiomis dienomis nukreipti prieš katalikus: šaudyta į mokyklą, sudaužta šventovės statula, grasinta vienuolėms, trukdyta švęsti Mišias. Įtampos fone – prasidėjęs musulmonų ramadanas ir protestai dėl teisingumo reformos.

Popiežius: tieskime naujus kelius, kurių reikia Bažnyčios kelionei

kelius„Ko ieškote?” (Jn 1, 38) – šį Jėzaus klausimą girdime evangelisto Jono aprašytoje pirmųjų Jėzaus mokinių pašaukimo scenoje. Šis klausimas ir šiandien yra skirtas seminaristams, atsiliepiantiems į pašaukimą tarnauti Dievui ir žmonėms; jis skirtas ir ganytojams, atsakingiems už jiems patikėtos Dievo tautos dalies sielovadą. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo pirmadienį priėmęs seminaristus, seminarijų vadovus ir vyskupus iš pietų Italijos Kalabrijos regiono.

Popiežius: Jėzus prikelia gyvenimui, kad būtume laisvi

prikeliaSekmadienio Mišių Evangelijos skaitinys yra himnas gyvenimui: Jėzus dovanoja gyvenimą net ir tada, kai atrodo, kad nebėra daugiau vilties, pažymėjo popiežius kovo 26 d. per tradicinį vidudienio maldos susitikimą su maldininkais Šv. Petro aikštėje. Pranciškus paragino įsigilinti į paskutinį prieš Velykas liturgijoje paminėtą Jėzaus stebuklą – Lozoriaus prikėlimą iš numirusių.

Popiežius: liudijimas – pagrindinis evangelizavimo būdas

budasEvangelizuoti – tai ne tik skelbti, bet visų pirma liudyti Evangeliją. Apie šią taisyklę popiežius Pranciškus kalbėjo trečiadienio, kovo 22 d., rytą Šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams.

„Tęsdami apmąstymus apie apaštališkąjį pašaukimą, šiandien kalbėsime apie liudijimą, kuris yra pirmoji evangelizacijos priemonė“, – sakė Pranciškus, primindamas savo pirmtako popiežiaus šv. Pauliaus VI apaštališkąjį paraginimą dėl evangelizacijos šiuolaikiniame pasaulyje Evangelii nuntiandi. Šiame dokumente Paulius VI užduoda tris klausimus, į kuriuos kiekvienas iš mūsų turėtų atsakyti: „Ar tikime tuo, ką skelbiame?“, „Ar gyvename tuo, kuo tikime?“ ir „Ar skelbiame tai, kuo gyvename?“. Evangelizacija yra kur kas daugiau nei vien mokymo turinys ar moralinė žinia. „Evangelizacija, – sakė Pranciškus, – pirmiausia yra asmeninio susitikimo su Kristumi, įsikūnijusiu Žodžiu, liudijimas. Skelbti Evangeliją – tai kalbėti ir liudyti Dievą, kuris yra mums pažįstamas ir artimas.“ Pranciškus priminė garsiąją Paulius VI frazę, kad „mūsų laikų žmogus mieliau klausosi liudytojų negu mokytojų, o jei klausosi mokytojų, tai todėl, kad jie yra liudytojai“.

Liudijimas, pakartojo Pranciškus, – tai to, ką žmogus tiki, ką skelbia ir kuo gyvena, atitikimas. Kad mūsų žodžiai būtų įtikinami, negana tik kalbėti apie tikėjimo tiesas, bet reikia darnos tarp to, kuo tikime, ir to, kaip gyvename. Pasak popiežiaus, šiandien, deja, labai daug krikščionių sako, kad jie yra tikintys, tačiau gyvena kažkuo kitu. Ir tai yra veidmainystė. Kiek kartų esame matę, kad žmogus sekmadieniais dalyvauja Mišiose, o paskui gyvena su tikėjimu nederantį gyvenimą. Liudijimo priešingybė yra veidmainystė.

Liudyti tikrą krikščionišką gyvenimą reiškia eiti šventumo keliu. Pašaukimas eiti šiuo keliu – tai Dievo dovana, skirta ne nedaugeliui išrinktųjų, bet visiems. Šventasis Paulius VI mus moko, kad be šventumo mūsų skelbiami žodžiai neprasiskverbs į šiuolaikinių žmonių širdis. Bergždžios bus mūsų pastangos, jei evangelizuosime ne gyvenimu, o tik žodžiais.

Pasak Pranciškaus, taip pat nevalia pamiršti, kad evangelizacijos darbą turime pradėti nuo savęs pačių. Norėdama evangelizuoti pasaulį Bažnyčia turi visų pirma evangelizuoti save, eiti nuolatinio atsivertimo ir atsinaujinimo keliu, būti visada atsigręžusi į Dievą ir į žmones. Evangelizuoti save ir pasaulį – tai įsileisti į save Šventąją Dvasią, kuri yra pagrindinė evangelizacijos veikėja. Be Šventosios Dvasios galėtume tik reklamuoti Bažnyčią, bet ne evangelizuoti. Mūsų širdyse išlieta Šventoji Dvasia skatina mus evangelizuoti, ir tai yra tikroji Dievo vaikų laisvė. (jm / Vatican News)


Popiežius siūlo tarptautiniu mastu pripažinti teisę neemigruoti

mastu„Laisvi rinktis – migruoti ar pasilikti“ yra 109-osios metinės Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema. Ją antradienį, kovo 21 d., paskelbė Vatikano Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Metinė diena 2023 m. minima rugsėjo 24 d. Temą parinko popiežius Pranciškus.

Velykos Malaizijoje: 1 600 katechumenų krikštas

krikstasMalaizijoje per pusantro tūkstančio katechumenų per Velykas priims Krikšto sakramentą. Žemyninėje Malaizijoje – 852, rytinėje Malaizijoje – Bornėjo saloje – 789. Jie bus krikštijami balandžio 8 d., per Velyknakčio šv. Mišias.

Popiežius: esame sukurti ne vien darbui, bet ir pramogai

pramogaiBažnyčia laimina ir lydi keliaujančių pramogų parkų darbuotojus, jiems skelbia Kristų Išganytoją, kuris keliaudavo po miestus ir kaimus visiems skelbdamas džiugiąją Dievo karalystės žinią, pasakė popiežius audiencijoje pirmadienį Italijos nacionalinės pramogų parkų asociacijos nariams.

Popiežius: esame sukurti ne vien darbui, bet ir pramogai

sukurtiBažnyčia laimina ir lydi keliaujančių pramogų parkų darbuotojus, jiems skelbia Kristų Išganytoją, kuris keliaudavo po miestus ir kaimus visiems skelbdamas džiugiąją Dievo karalystės žinią, pasakė popiežius audiencijoje pirmadienį Italijos nacionalinės pramogų parkų asociacijos nariams.

„Viešpaties angelas“: ar mokame dėkoti už gautas dovanas?

mokameKovo 19 dienos vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą – jį verta vėl perskaityti – evangelinį pasakojimą apie neregio išgydymą ( žr. Jn 9, 1–41) ir apie žmonių reakcijas, kurios beveik visos yra nepalankios: kaimynai negali tuo patikėti, fariziejai siekia pasmerkti išgijimą dėl to, kad jis įvyko per šabą, tėvai bijo garsiai pripažinti. O ką pasakytume mes?

Benediktas XVI. Šeši šv. Juozapo gyvenimo epizodai

epizodaiKovo 19 dieną minima Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, liturginė iškilmė, dėl sutapimo su sekmadieniu švenčiama pirmadienį. Popiežius Benediktas XVI, neslėpęs meilės ir pagarbos šv. Juozapui, yra ne kartą kalbėjęs apie šv. Šeimos globėją.

Vatikano diplomatas: žurnalistų vaidmuo itin svarbus konfliktuose

svarbus„Pastangos remti žiniasklaidos laisvę ir jos teigiamą poveikį taikai ir saugumui turėtų būti grindžiamos bendru supratimu apie jos vaidmenį tarnaujant, remiant ir saugant žmogaus orumą“, – Šventojo Sosto misijos vardu pareiškė kun. Giuseppe Francone, kalbėdamas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) diskusijoje apie žiniasklaidos laisvę ir saugumą.

Maldos už išnaudojimų aukas diena Prancūzijoje

dienaAtsiliepdama į popiežiaus Pranciškaus kvietimą skirti specialią dieną seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo valdžia ir sąžine aukoms, 2021 metais Prancūzijos vyskupų konferencija nusprendė tokią dieną minėti trečiąjį gavėnios penktadienį: šiemet – kovo 17-ąją dieną.

Popiežiaus katechezė. Visi esame apaštalai

apastalai„Pamėginkime geriau suprasti, ką šiandien reiškia būti apaštalu“, – sakė popiežius Pranciškus, trečiadienio rytą per bendrąją audienciją tęsdamas savo katechezių ciklą, skirtą Vatikano II Susirinkimo mokymui apie visuotinį pašaukimą būti Evangelijos skelbėjais.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode