Procentai
RETRO

Po tyrimo apie nepakantą krikščionims – Izraelio politiko pažadas

pazadas„Kai mes pradėjome šį tyrimą, neįsivaizdavome, kokia yra paplitusi panieka krikščionims Izraelyje. Pakako vienos dienos pesirengus kunigu, kad susidurčiau su įvairiais neapykantos ir pažeminimo gestais ir būti apspjaudytam. Ir niekas mūsų neparengė tam, su kuo susidūrėme dienos pabaigoje“, – rašo žydų žurnalistas Yossi Eli, pristatydamas „Channel 13“ birželio 24 dieną transliuotą reportažą „Viena kunigo diena“.

Žurnalistas persirengė pranciškono rūbais ir, lydimas tikro pranciškono, vaikščiojo Jeruzalės gatvėmis. Pasak jo, nepraėjo nei penkios minutės, kai pirmą kartą sulaukė nepagarbaus gesto. Praėjus visai dienai, tokių gestų prisikaupė daug – įžeidžių ir žeminančių žodžių ar veiksmų. Tarp šių gestų autorių – ir vaikas, ir pagyvenęs žmogus. Bet itin nemalonus buvo, pripažįsta Yossi Eli, dienos pabaigoje įvykęs epizodas: jam einant pro gatvėje budėjusių karių grupę su uniformomis, vienas iš jų, draugų ir vadų akivaizdoje, demonstratyviai spjovė į jo ir jį lydėjusio pranciškono pusę. „Tai buvo sunku suvokti“, – rašo žurnalistas. Jei taip viešai elgiasi tvarką prižiūrintis karys, ko laukti iš kitų?

Izraelio televizijos žurnalistas reportažo apie neapykantą krikščionių atžvilgiu ėmėsi po žinių, kad tokių epizodų itin padaugėjo per pastaruosius šešis mėnesius. Pasak jo, laikas reaguoti visai visuomenei. Teiginiai, kad tai paprastas nepilnamečių chuliganizmas ar atsitiktinis žmonių be vidinės pusiausvyros elgesys, neatitinka tikrovės, kuri labiau kalba apie sistemišką ir tam tikrų radikalių nuostatų maitinamą elgesį. Žurnalistas taip pat nusistebėjo, kokie silpni šių epizodų atgarsiai visuomenėje, politikų ir teisėsaugos elgesyje. Birželio 28 dieną žydų žurnalistas papasakojo apie savo apsilankymą moterų vienuolyne Jeruzalės centre, kuriame, anot jo, gyvena malonios lenkų vienuolės, priimančios piligrimus. Prieš kurį laiką vienuolynas patyrė vandalizmo išpuolį – buvo apmėtytas akmenimis ir užgauliai aprašinėtas. Bet tik praėjus 12 dienų nuo skundo, vienuolyną pagaliau aplankė ir video kamerų įrašus paėmė policijos pareigūnai.

„Atvykę pamatėme, kad seserys bijo net duris atidaryti nepažįstamiems žmonėms“, – rašo Yossi Eli, pridūręs, jog vienuolynas yra šalia ultra–ortodoksų žydų kvartalo. „Sunku mums, sunku piligrimams. Be to, jie, grįžę į savo namus, kitiems pasakoja apie tai, ką matė“, – sakė viena vienuolė. Ji parodė ir didoką plytą, kurią su didele jėga, kaip matoma video kamerų įraše, į vidinę vienuolyno patalpą metė vienas iš vandalizmo vykdytojų.

Iš tiesų tai, apie ką pasakoja ir kuo stebisi žydų žurnalistas, nesunku patvirtinti – apie tai pasakoja dešimtys katalikų, ortodoksų, protestantų bendruomenių vyresniųjų Jeruzalėje pareiškimų, lydimų video įrašų ir nuotraukų, pakartotinų prašymų teisėsaugai reaguoti. Prieš dvi savaites, birželio 16-ąją, Jeruzalėje netgi surengta tarpreliginė konferencija apie krikščionių apspjaudymą.   

Šių metų vasario mėnesį Šventosios Žemės kustodija paskelbė komunikatą, kuriame pasmerkė per trumpą laiką įvykusius net penkis didelius nepakantos krikščionims epizodus: vienas žydų ekstremistas įėjo į Nuplakimo bažnyčią senojoje Jeruzalėje, nuvertė Jėzaus statulą, sudaužė jos veidą. Prieš tai buvo užpulta, aprėkta, stalais ir kėdėmis apmėtyta krikščionių piligrimų grupė. Dar viename epizode buvo išvartyti krikščionių kapinių Jeruzalėje antkapiai. O ant vieno armėnų vienuolyno ir ant vieno maronitų centro išpurkšti užrašai „Mirtis krikščionims“.   

„Sunerimę stebime ir griežtai smerkiame vis dažniau pasitaikančius rimtus neapykantos ir smurto aktus prieš Izraelio krikščionių bendruomenę. Neatsitiktinai diskriminacijos ir smurto teisinimas viešojoje nuomonėje ir dabartinėje Izraelio politinėje scenoje vėliau virsta neapykantos ir smurto veiksmais prieš krikščionių bendruomenę. Tikimės ir prašome, kad Izraelio vyriausybė ir teisėsaugos institucijos imtųsi ryžtingų veiksmų užtikrinti visų bendruomenių saugumą, garantuoti religinių mažumų apsaugą ir išrauti religinį fanatizmą bei rimtas netolerancijos apraiškas, neapykantos nusikaltimus ir vandalizmo aktus, nukreiptus prieš krikščionis Izraelyje“, – rašė daugiau nei 800 metų gyvuojanti Šventosios Žemės Kustodija. Kaip minėta, tokio pobūdžio pareiškimai nėra reti.

Skirtingai nei kitais atvejais, po Izraelio televizijos parodyti reportažo „Viena kunigo diena“ sureagavo mažiausiai vienas aukštas politikas: Izraelio parlamento pirmininkas Amiras Ohana birželio 27-ąją aplankė Jeruzalės Lotynų Patriarchatą, susitiko su patriarchu Pierbattista Pizzaballa OFM, taip pat ne kartą viešai smerkusiu išpuolius prieš krikščionis Jeruzalėje. Politikas žadėjo, kad valstybė nesitaikstys su tokiais aktais, nes gerbia ir užtikrina visų religijos laisvę. (RK / Vatican News) 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode