Procentai
RETRO

Popiežius mokslininkams: ir jūs kurkite brolybę

brolybeBirželio 30–liepos 1 dienomis Teramo universitete vyksta konferencija „Mokslas dėl taikos: naujieji pažinimo mokiniai ir mokslinis metodas pokyčių epochoje“. Konferenciją surengė minėtas universitetas, Teramo–Atri vyskupija, Popiežiškoji mokslų akademija ir Italijos švietimo ministerija. Konferencijos dalyvius laišku pasveikino popiežius Pranciškus.

Pasak jo, būti mokslininkais yra pašaukimas ir misija. O taip pat artimo meilės forma – galima kalbėti apie intelektualinę meilę. Pranciškus priminė 19 amžiaus mąstytoją – palaimintąjį Antonio Rosmini. Pastarasis buvo įsitikinęs, jog tarp tiesos ir artimo meilės egzistuoja fundamentalus ryšys. Tiesos ieškojimas ir tyrinėjamas yra būtini ne vien todėl, kad padeda geriau tarnauti artimui, bet ir todėl, kad savaime yra meilės forma, leidžianti atskleisti ir priimti Dievo dovanas.

Popiežius Pranciškus taip pat priminė savo enciklikos Fratelli tutti teiginį, kad intelektualinei meilei nedera likti uždarytai tyrimų centruose, izoliuotai viename ar kitame pažinimo lauke. Ir ji turėtų prisiimti istorinę atsakomybę kurti brolybę. Laukiame, pasak jo, naujų mokinių, kurie sugeba plačiai pažvelgti į tikrovę, pateikti naują meilės ir pažinimo, tikėjimo ir proto sintezę.

Savo žinioje popiežius Pranciškus taip pat pasveikino Teramo–Atri vyskupiją, kuri švenčia savo ir Teramo miesto globėjui šv. Berardui, vienuoliui ir vyskupui, skirtus jubiliejinius metus, mini jo 900 metų mirties sukaktį.  


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode