Sare roma
Procentai
RETRO

Vaiko teisių gynėja: ,,Šeimoms reikia padėti, kad vaikai augtų tik santarvėje“

Tarpinstitucinė pagalba turi būti nuolat stiprinama toms šeimoms, kur pastebimas smurtas artimoje aplinkoje, ypač daug dėmesio reikia šeimoms, kur smurtas pasikartoja. Apie tai kalbėta bendrame Šiaulių ir Telšių apskričių vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS), policijos pareigūnų, Šiaulių apygardos ir apylinkės prokuratūrų, Kelmės rajono savivaldybės administracijos bei specializuotų pagalbos centrų (SPC) pasitarime. 

,,Visos šeimos, kuriose auga vaikai, mums yra svarbios. Vaikai neturi matyti ir patirti jokių smurto apraiškų, tai turi suvokti visi suaugusieji, o visos tarnybos ir institucijos, kurios dirba su šeimomis, joms turi padėti suprasti, kad vaikai turi augti šeimoje, kurioje vyrauja santarvė ir meilė“, – sako Šiaulių apskrities VTAS vyresnioji patarėja Ala Šimkus.
Telšių apskrities policijos komisariato viršininko pavaduotojas Robertas Jagminas priminė, kad jau 8 metai, kai Lietuvoje įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Pasak policijos pareigūnų, jis labai palengvino nukentėjusių nuo smurto gynimą. ,,Apie 95 procentai nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių – moterys, aišku, kentėjo ir vaikai, nes jie matė tuos smurto protrūkius. Iki šio įstatymo įsigaliojimo policija turėjo mažiau įrankių, kaip kovoti su smurtu artimoje aplinkoje. Dabar pagalba moterims ir šeimoms daug efektyvesnė“, – sako Telšių apskrities PK viršininko pavaduotojas Robertas Jagminas. Pareigūnas paminėjo, jog džiugina tai, kad Telšių apskrityje šiemet nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjo mažiau vaikų, nei pernai per tą patį laikotarpį.
Smurto aukos negali būti paliktos su savo skausmu
Policijos pareigūnai akcentavo, kad su smurtą patyrusia moterimi kalbama tik gyvai, tokie pokalbiai nevyksta telefonu. Gyvas kontaktas duoda geresnį rezultatą, moteris jaučiasi saugesnė, pokalbiuose daugiau empatijos.
,,Moterys turi žinoti, kad jos nekaltos dėl naudojamo smurto. Smurtautojas taip elgiasi, nes tai išmoktas elgesys, kurio etapai kartojasi, arba tai jau liga ir smurtautojui reikia ne tik psichologo, bet ir psichiatro pagalbos. Iki fizinio smurto būtinai būna įvykę ir kitų smurto apraiškų – psichologinio smurto, ekonominio, seksualinio. Moteris tai turi žinoti ir negalvoti, kad ji kalta, kad ją žemina“, – sako Telšių apskrities PK viršininko pavaduotojas Robertas Jagminas.
Tarpinstituciniame pasitarime kalbėta ir apie tai, kad santarve šeimose ir vaikų gerove pastaraisiais metais labiau rūpinasi ir visuomenė – pastebėję skriaudžiamus, neprižiūrimus vaikus, girtaujančius tėvus kaimynai, bendruomenė, giminės praneša policijai, tuomet informuojamas ir Šiaulių apskrities VTAS.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas paminėjo, kad rajone yra įkurtas Krizių centras, smurtą patyrusioms moterims padeda Specializuotas pagalbos centras (SPC).
Kelmės rajone pagalbą moterims teikianti Tauragės SPC vadovė Nijolė Meilutienė sako, kad vyksta renginiai, informuojantys visuomenę apie smurto prevenciją. ,,Tačiau moterys, patyrusios ir patiriančios smurtą dar vis labai užsidariusios ir nedrąsios. Jos bijo visko – pokalbių, artimųjų reakcijos į jos skundus, bijo netekti pajamų, jeigu smurtautojas bus atskirtas nuo šeimos. Tačiau moterys turi suprasti, kad vaikai turi augti matydami laimingą mamą, nepatirti ir nematyti smurto“, – sako Tauragės SPC vadovė Nijolė Meilutienė.
Kaip rodo su šeimomis dirbančių tarnybų ir institucijų praktika, smurtą patiria ir žemesnio ir labai aukšto išsilavinimo moterys. Smurtaujama ne tik skurdžiai gyvenančiose šeimose – smurtą patiria ir labai pasiturinčios moterys ir tokiose šeimose augantys vaikai. Tironas šeimoje gali būti ir labai išsilavinęs, pasiturintis, gerą įvaizdį turintis vyras.
Nėra mažareikšmio smurto
,,Visuomenė turi būti nepakanti bet kokioms smurto apraiškoms. Pranešimų apie vaiko teisių pažeidimus Šiaulių apskrityje nemažėja, ne visos savivaldybės turi Krizių centrus, o Kelmės savivaldybei reikia padėkoti už tai, kad jie tokį centrą jau turi, pagalba vaikui ir šeimai Šiaulių apskrityje tikrai yra. Jeigu vaikui nustatomas aukščiausias grėsmės lygis, iš karto darbą pradeda mobilioji komanda (MK). Dirba specialistai: priklausomybių specialistas, socialinis darbuotojas. Nuo sausio pirmosios pradės dirbti antra MK, nes poreikis auga. Kaip matome priežastis, dėl ko vaikai paimami iš nesaugios aplinkos šeimoje – tai smurtas artimoje aplinkoje ir tėvų girtavimas, tai susiję dalykai, nes dažniausiai, kur alkoholis, ten ir smurtas, vaikų nepriežiūra“, – sako Šiaulių apskrities VTAS vedėjas Donatas Žakaris.
Susitikime paliesta ir kita svarbi tema – tiek policijos pareigūnai, tiek SPC darbuotojos paminėjo, kad moterys smurtą neretai kenčia, nes bijo, kad atvykę išsivežti smurtaujančio vyro, pareigūnai paims ir vaikus. ,,Vien dėl smurto, įvykusio artimoje aplinkoje, vaikas iš šeimos nebus paimtas. Jeigu atvykus į šeimą abiem tėvams policijos pareigūnų nustatytas girtumas, dėl ko tėvai negali pasirūpinti vaiku, tuomet ieškoma vaikui saugios aplinkos. Tokiais atvejais randama vaikui artimų žmonių ir vaikas perduodamas jiems. Dažniausiai tai būna seneliai, dėdės, tetos ar kiti su vaiku emociniais ryšiais susiję žmonės. Taigi, vaikas lieka su artimaisiais, kol tėvai galės juo deramai rūpintis patys. Vaikas paimamas tada, kai yra nukentėjęs nuo abiejų įstatyminių atstovų arba nuo vienintelio turimo. Kitais atvejais vaikai iš šeimos nepaimami, o šeimai teikiama skubi ir intensyvi pagalba. Taigi, moterys neturi kentėti smurto ir neturi bijoti kreiptis pagalbos“, – sako Šiaulių apskrities VTAS vedėjas Donatas Žakaris.
Pasak Specializuotų pagalbos centrų, galima nujausti, spėti, įtarti, kad bent pusę smurto atvejų moterys tiesiog nutyli ir dėl to, kad turi kitų baimių: bijo pasmerkimo, kad ,,neša šiukšles iš namų“, apkalbų, netekti namų, jeigu jie yra vyro ar jis juos išlaiko, jaučia gėdą.
Nuo ateinančio sausio mobilioji komanda (MK) su šeima dirbs nebe 14, o 30 kalendorinių dienų. Daugiau pagalbos teiks Krizių centrai. Į Specializuotus pagalbos centrus moterys gali kreiptis ir savo sprendimu, be jokių nukreipimų ir rekomendacijų.
,,Nėra mažareikšmio smurto, visi turime dirbti, kad smurto aukoms būtų padėta išsivaduoti tiek iš smurtinės aplinkos, tiek nuo aukos sindromo – kai moterys sako mylinčios smurtautoją ir dėl to jo nepalieka ir nesikreipia pagalbos. Reikia moteris įgalinti išmokti gyventi be smurto savo ir vaikų labui“, – susitikimą reziumavo Telšių SPC Krizių centro vadovė, psichologė Vanda Benaitienė.


Šiaulių apskrities Vaiko teisų apsaugos skyrius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode