S. Ševčukas: šiuo karu priešas skriaudžia ir savo tautą

priesas„Dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad esame gyvi. Už tai, kad turime galimybę mylėti ir toliau gyventi. Turime galimybę klausytis Dievo žodžio ir stengtis pagal jį gyventi“, – šiais žodžiais į Ukrainos graikų apeigų katalikus, į visus tautiečius ir geros valios žmones pirmadienį, rugsėjo 26 d., kreipėsi Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Prasidėjo jau aštuntas karo mėnuo; pirmadienis Ukrainai buvo jau 215-oji karo diena. Priešas nepaliaujamai puola visoje fronto linijoje, vyksta kruvini ir sunkūs mūšiai. Priešas smogia visais turimais ginklais, nepaliaujamai puola civilius gyventojus, sistemingai naikina miestų ir kaimų infrastruktūrą. Kančia nekalti žmonės Ukrainoje, tačiau šiuo neteisingu, žiauriu ir beprotišku karu Rusijos valdžia skriaudžia ir savo tautą.

Mes, kaip tikintys žmonės, gyvybinių jėgų semiamės garbindami Dievą, mūsų Kūrėją ir Gelbėtoją, sakė arkivyskupas ir toliau savo pirmadienio žinioje paragino kartu apmąstyti vieną svarbų dvasinio gyvenimo elementą –  pareigą rūpintis savo širdies tyrumu.

Būdami krikščionys, turime kasdien tikrinti savo sąžinę, kalbėjo arkivyskupas. Kas vakarą dėkokime Dievui už visą gėrį, kurį galėjome padaryti per dieną, ir atsiprašykime už visas nuodėmes. Toks sąžinės tyrimas yra būtinas savęs pažinimo elementas. Būtina sąlyga, kad žinotume savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Kiekvieną dieną dėkokime Viešpačiui už visas iš jo gautas dovanas. Prašykime atleidimo už visas kaltes, už viską, kuo galėjome įžeisti savo Kūrėją. Prašykime širdies tyrumo savo pačių, savo sielos ir kūno atžvilgiu, santykiuose su artimu, taip pat santykiuose su mus supančia gamta.

„Visi kartu sakykime: Dieve, laimink Ukrainą! Suteik mums savo meilės jėgų nugalėti blogį, kurį atneša okupantai į Ukrainos žemę. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisinga taika!“, – meldė arkivyskupas. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode