Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija – STEAM mokyklų tinkle

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija –STEAM mokyklų tinkle: lapkričio 15-ąją atidaryta STEAM laboratorija. Šventėje dalyvavo Savivaldybės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai, kitų ugdymo įstaigų vadovai.

STEAM tinklo paskirtis – kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinant partnerystę ir dalijimąsi gerąja praktika.

 

Apie STEAM

STEAM mokykla – bendrojo ugdymo mokykla ar ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti ugdytinius pasirinkti su šiais dalykais susijusias profesijas, ugdymo įstaiga, kurios pedagogai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas bei aktyvaus ugdymo metodus.STEAM mokyklose ugdymo procese naudojamos: informacinės komunikacinės technologijos; kitos technologijos: skaitmeninės laboratorijos, kompiuteriniai mikroskopai, „Arduino“ ir t.t.; mokymo priemonės: laboratorinė įranga tiriamiesiems darbams, technologijų pamokoms reikalingos priemonės ir pan.; skaitmeninės mokymo priemonės.

Dauguma pažangių pasaulio valstybių pastaraisiais metais sutelkė dėmesį į STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) ugdymo reformas, ypatingai daug dėmesio skiriant mokykliniam ugdymui. Siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su karjeros STEAM galimybėmis bei užtikrinti visos šalies konkurencingumo ir produktyvumo augimą. Tačiau nepaisant ateities perspektyvų ir darbų rinkos poreikių, tik ketvirtadalis Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų (STEAM) specialybes. STEAM profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, jog šie mokslai atrodo sudėtingesni, reikalaujantys atidumo, išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad dar mokyklose STEAM dalykai dėstomi remiantis formulėmis, teoremomis, aksiomomis, beveik nepateikiant gyvenimiškų pavyzdžių, aktualių kasdienių reiškinių paaiškinimų.

STEAM yra integruotas mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai. Prisiminkite matematikos pamokas, kuriose aiškinotės sudėtingas algoritmų ar kitų lygčių užduotis nežinodami kur, kaip ir ar išvis šias žinias pritaikysite. Be aiškaus supratimo, kaip tai pritaikyti praktiškai, kuo tai naudinga, vaikai praranda ne tik motyvaciją, bet ir susidomėjimą disciplina. STEAM užsiėmimuose matematika mokoma kartu su kitais mokslais (informatika, fizika, biologija, inžinerija, menai ir kt.). Sujungiant skirtingas mokslo šakas gautos žinios iš karto išbandomos praktiškai, o pati mokymo metodika parodo, kaip skirtingos disciplinos veikia kartu.

STEAM padeda priartėti prie ateityje vaikų laukiančių iššūkių ir būsimos darbo rinkos poreikių, nes mokymosi būdai dažnai primena suaugusių ir jau dirbančių žmonių darbo aplinkybes. Nei vienas darbas nereikalauja tik matematikos, tik chemijos ar tik kurios nors kalbos žinių – darbo rinkai reikalingas visas įvairių įgūdžių komplektas. Kuo jų daugiau ir kuo labiau išugdytos kompetencijos, tuo labiau darbuotojas yra vertinamas ir laukiamas.

Norėdama tapti STEAM tinklo nare, ugdymo įstaiga paskiria STEAM veiklų koordinatorių mokykloje, sukuria savo STEM mokyklos profilį STEM mokyklos ženklo portale, susipažįsta su kriterijais, kuriais apibūdinama STEM mokykla, ir kita portale pateikta informaciją, sukuria mokyklos STEAM veiksmų planą, nagrinėja kitų mokyklų pateiktus pavyzdžius, bendrauja portalo forume, tobulina savo STEAM strategiją ir kt.

Tapdama STEAM mokyklų tinklo nare, mokykla įsipareigoja įgyvendinti sukurtą STEAM veiksmų planą, dalintis gerąja patirtimi, pagal galimybes išbandyti ugdymo proceso naujoves, dalyvauti diskusijose svarstant naujus su ugdymo procesu susijusius dokumentus, sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti STEAM kompetencijų tobulinimo renginiuose ir kt.

Mokyklos buvimas STEAM tinkle yra savanoriškas, bet nevykdanti susitarimų mokykla gali būti pašalinama iš tinklo.

STEAM mokyklų tinklo koordinatorius – Nacionalinė švietimo agentūra.

Birutės Šneideraitienės nuotr.

Daugiau nuotraukų:

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode