Darom/juosta
Pasirašytos paramos sutartys


Rugsėjo 23 d.  AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Michal Rudnicki kartu su valdybos nariu Marek Pawel Golębiewski pasirašė  paramos sutartis su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, laikinai einančiu administracijos direktoriaus pareigas, Sauliumi Šiuriu bei 
Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonu kun. Gintaru Lengvinu. Bendrovės parama skiriama Mažeikių kultūrai bei Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios stogo tvarkybai. 

 

 

Parama kultūrai

Rugsėjo 23 –iąją AB „ORLEN Lietuva“ pasirašė dar vieną paramos sutartį su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, laikinai einančiu administracijos direktoriaus pareigas, Sauliumi Šiuriu.

Pagal šią sutartį bendrovė suteikė 20 tūkst. Eur paramą, skirtą Tarptautiniam meno festivaliui „Mažeikiai 2020“ organizuoti, 15 tūkst. Eur – 2020 m. Kalėdų ir Naujųjų metų renginiams organizuoti bei 5 tūkst. Eur – lauko muzikos instrumentams miesto parke įrengti.

Bendrovė kasmet remia Tarptautinį meno festivalį „Mažeikiai“, taip pat skiria lėšų šventinio laikotarpio renginiams. „ORLEN Lietuva“ dėka Senamiesčio parke įrengta lauko muzikos instrumentų aikštelė. Gavus paramą, instrumentų parke padaugės.

Bendrovė 10 tūkst. eurų paramą skyrė sakralinio meno ir paveldo simpoziumui „Versmės“. Nuolat remia ir kitus rajone organizuojamus renginius, sporto klubus, prisideda prie miesto šventinio puošimo, padeda koronaviruso pandemijos metu, dovanodama apsaugos priemonių, teikia kitokią paramą.

Darbai vyksta

AB „ORLEN Lietuva“ 2018 -2019 m. Mažeikių Šv. Pranciškaus bažnyčios antro aukšto įrengimui skyrė beveik 13 tūkst. Eur. Praėjusiais metais dar 15 tūkst. skyrė Pikelių bažnyčios stogo atnaujinimo techninio projekto parengimui.

Šių metų liepą, BĮ „Kultūros infrastruktūros centras“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijai ir parapijai pasirašius trišalę sutartį, rugpjūčio mėn. pradėti Pikelių bažnyčios stogo rekonstrukcijos darbai, kurių vertė –153 tūkt. eurų: 60 tūkst. skyrė „Kultūros infrastruktūros centras“, 50 tūkst. – Savivaldybė, trimis tūkstančiais prisidėjo parapija ir 40 tūkst. vertės paramos sutartis pasirašyta su AB „ORLEN Lietuva“. Darbus vykdo UAB „Virbarta“. 

Tęstinis projektas

Bendra Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios stogo tvarkybos, remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo darbų projekto vertė 236 855,44 eurų. Kitais metais numatoma darbų tąsa. Jiems užbaigti reikės kone 84 tūkst. Eur. Savivaldybė ketina skirti 50 tūkst., dviem tūkstančiais prisidės pati parapija. Likusią sumą tikimasi surinkti iš kitų šaltinių.

„Paraišką LR ir Šventojo sosto programai esame pateikę su Savivaldybės ir parapijos raštais apie finansinius įsipareigojimus bei AB „ORLEN Lietuva“ raštą dėl pritarimo projektui ir galimą finansinį prisidėjimą. Bendrovė apie prisidėjimą prie kitų metų darbų pasakys po Naujųjų metų, – Budas.lt sakė Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė. – Kadangi tai tęstinis projektas, suplanuotas Savivaldybės ir parapijos prisidėjimas, tikimės, kad finansavimas bus skirtas. Reikia tikėtis, kad ir „ORLEN Lietuva“ metus užbaigs sėkmingai ir bendromis jėgomis Pikelių bažnyčios stogo tvarkybos darbus pavyks pabaigti“. Darbų pabaiga numatyta 2022 m. lapkričio mėn.

Parapijos klebonas kun. G. Lengvinas nuoširdžiai dėkoja AB „ORLEN Lietuva“ vadovybei, Savivaldybei ir Pikelių bendruomenei už prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo ir kultūros paveldo išsaugojimo.

Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia – viena seniausių iš išlikusių Lietuvos medinių bažnyčių, su ypatinga vidaus puošyba, septyniais altoriais.

Autorės nuotraukos

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode