Kavaliauskas
Tėvai galės pateisinti 5 moksleivių praleistas dienas, papildomoms įvedami kriterijai

ivedamiTėvai galės pateisinti penkias vaikų dėl ligos praleistas mokymosi dienas per mėnesį, numatyta galimybė pateisinti ir daugiau pamokų dėl nepalankių oro sąlygų, eismo sutrikimų, trečiadienį pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Anot jos, nuo rugsėjo 1-osios įsigaliosiantys pakeitimai numatomi ministerijos parengtoje mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkoje, ji sukurta įsiklausius į mokyklų vadovų keliamą pamokų lankomumo problemą.

Iki šiol tėvai galėjo pateisinti visas praleistas pamokas. 

Pasak ministerijos, tokia visoms mokykloms bendra tvarka parengta pirmą kartą. Pagal ją mokyklos pasirengs savo tvarkas, tačiau išlaikys tvarkoje nustatytus bendrus principus.

„Lietuvos mokyklos neturėjo aiškios ir visoms vieningos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos. Lietuva šiuo atžvilgiu išsiskyrė iš Europos šalių, nes daugelyje šalių pamokų lankomumo apskaita gana griežta. Mūsų mokyklų vadovai pamokų lankomumą įvardijo kaip vieną iš keturių esminių mokyklos problemų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. 

Anot jo, ministerijos siekiamybė, kad nulinė tolerancija pamokų nelankymui be pateisinamos priežasties būtų ne tik ministerijos ar mokyklos vadovų laikysena, bet ir tėvų, ir pačių mokinių nuostata. 

Lankomumo aprašas apibrėžia, kiek mokymosi dienų (pamokų) gali pateisinti nepilnamečio mokinio tėvai arba pats pilnametis mokinys, nustato mokinių praleistų mokymosi dienų ar pamokų pateisinimo galimybes, informavimo apie neatvykimą į mokyklą būdus, mokyklos veiksmus užtikrinant punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.  

Pateisins tėvai ir vadovai

Nuo rugsėjo tėvai galės pateisinti penkias mokymosi dienas per mėnesį, praleistas dėl ligos. Taip pat galės pateisinti ir daugiau pamokų, praleistų dėl objektyvių aplinkybių, pvz., dėl nepalankių oro sąlygų, įvykių, susijusių su eismo sutrikimais ar kitų. Iki šiol tėvai galėjo pateisinti visas vaiko praleistas pamokas.

Jei mokinys sirgs ilgiau, reikės kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Tėvams ar mokiniui pateikus pranešimą mokyklai apie apsilankymą pas gydytoją, pamokos bus pateisinamos mokykloje nustatyta tvarka. 

Būdus, kaip mokykla gauna informaciją, kad mokinys lankėsi sveikatos priežiūros įstaigoje, turės nusistatyti pati mokykla.

Numatyta, kad dėl svarbių asmeninių priežasčių gali būti pateisinama iki trijų mokymosi dienų per pusmetį, arba ne daugiau nei dvi mokymosi dienos per trimestrą. Mokykla savo tvarkoje gali nusistatyti ir pateisinti ir daugiau mokymosi dienų, jei atsiranda objektyvios ir pagrįstos priežastys.

Praleistas mokinių pamokas mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo galės pateisinti dėl kitų priežasčių: jei mokinys dalyvauja sporto varžybose, olimpiadoje ar kitame renginyje, jei mokinys turi vykti į valstybinę ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pvz., pedagoginę psichologinę tarnybą, jei mokiniui suteiktos poilsio dienos už atstovavimą mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis. 

Jeigu mokinys nesilankė pamokose ir negali pateikti informacijos apie pamokų praleidimo priežastis, mokyklos atsakingi darbuotojai susisieks su tėvais, domėsis nelankymo priežastimis. Jei praleidimai be pateisinamos priežasties kartosis, įsitrauks mokyklos Vaiko gerovės komisija, kartu bus ieškoma pamokų nelankymo problemos sprendimo būdų. Jei po mokyklos pagalbos suteikimo situacija nepagerės, mokykla galės kreiptis į savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių dėl koordinuotai teikiamos pagalbos šeimai skyrimo.

Ministerija pažymi, kad pamokų praleidinėjimas turi neigiamą įtaką mokymosi rezultatams

2018 metų Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas (PISA) parodė, kad sisteminis pamokų praleidimas ir vėlavimas į pamokas mažina skaitymo gebėjimų, matematinio raštingumo, gamtamokslinio raštingumo rezultatus ir mokinių, sistemiškai praleidžiančių pamokas, pasiekimai atsilieka vienais, dvejais ar net trejais metais.

Skaičiuojama, kad vienas mokinys vidutiniškai praleidžia 10 proc. pamokų. 

BNS nuotrauka

Informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode