Darom/juosta
Geomokslų olimpiados prizininkas S. Baltūsis: „Tikėjimas man – didelė vertybė“

Kasmetinė Lietuvos geomokslų olimpiada vyksta dviem etapais: pirmasis – regioninis, po kurio į antrąjį, respublikinį, etapą atrenkami 25 geriausiai pasirodę dalyviai. Jie varžosi dėl galimybės atstovauti Lietuvai Tarptautinėje geomokslų olimpiadoje (IESO), šiemet vyksiančioje Pietų Korėjoje rugpjūčio 26–rugsėjo 3 dienomis. 

Tarp 25 geriausiųjų moksleivių pateko net keturi Kretingos Pranciškonų gimnazijos mokiniai: trečiokai gimnazistai Simonas Baltūsis ir Linas Ragainis bei antrokai – Edgaras Zaboras ir Gediminas Mėčius. 

Finaliniame etape Simonas Baltūsis laimėjo sidabro medalį ir buvo pakviestas atstovauti Lietuvai 13-ojoje Tarptautinėje geomokslų olimpiadoje IESO 2019. Simonas Baltūsis ir jį ruošęs geografijos mokytojas Vilius Adomaitis sutiko atsakyti į keletą klausimų apie mokslą ir tikėjimą. 

Respublikinėje geomokslų olimpiadoje laimėjai antrąją vietą. Ką tau reiškia šis laimėjimas? Ar tikėjaisi laimėti? 

Laimėti nesitikėjau. Dalyvaudamas pasitikrinau žinių lygį... Šis laimėjimas padėjo suvokti, kad, jei persigalvočiau ir nuspręsčiau studijuoti ne informatiką, kaip planuoju, galėčiau ateitį sieti ir su geografija ar geomokslais, nes esu vienas stipriausių Lietuvoje tarp savo kartos mokinių.  

Pasirinkai mokytis Pranciškonų gimnazijoje. Kas tai lėmė: tavo tikėjimas, krikščioniškos vertybės ar aukštas mokymo lygis gimnazijoje? 

Pasirinkimą, kur mokytis, lėmė ne tik aukštas šios ugdymo įstaigos akademinis lygis, bet ir krikščioniškas tikėjimas, nes jis man – didelė vertybė. Ketvirtoje klasėje, ruošdamasis priimti Pirmąją Komuniją, susipažinau su parapijiečiais, taip pat ir su pranciškone misioniere s. Benjamina Borsato, įsitraukiau į pranciškučių veiklą. Manau, tai turėjo įtakos mano pasirinkimui. 

Lietuvos visuomenėje vis dar gajus stereotipas, kad mokslas prieštarauja tikėjimui ir reikia rinktis arba viena, arba kita. Esi pasirinkęs tiksliųjų mokslų kryptį, domiesi fizika, matematika, informatika, dabar atstovausi Lietuvai tarptautinėje geomokslų olimpiadoje. Kaip supranti tikėjimo ir mokslo santykį, kaip atremi bendraamžių kritiką tikėjimo aspektu? 

Mano nuomone, geras mokslininkas turi būti tikintis, nes tuomet jis supratingesnis. Juk daugelio dalykų nepavyksta pagrįsti vien mokslinėmis tiesomis, yra daug neatsakytų klausimų, tad  svarbu remtis ir tikėjimu. Mokslas ir tikėjimas, nors, atrodo, priešingos sritys, bet viena kitą papildo. 

Kai esu įsitikinęs tuo, kuo tikiu, turiu tvirtą nuomonę, kiti, tai matantys, nedrįsta kritikuoti. 

Ne vienus metus patarnauji Kretingos parapijoje per šv. Mišias, pagrindines liturgines šventes. Kodėl tau tai yra svarbu? 

Man svarbu patarnauti per šv. Mišias, nes tai dalyvavimas visuomeninėje veikloje, aukojimasis, laiko skyrimas Dievui. Patarnaudamas įsilieju į parapijos gyvenimą. Tai galimybė man nebūti pasyviam, aktyviai veikti, prisidėti prie parapijos gyvavimo ir augimo.  

Ar yra tokių tikinčių Dievu mokslininkų, akademikų, kurie tau būtų pavyzdžiai, autoritetai? Jei taip, kas jie? 

Mokslininkai kol kas man svarbūs tiek, kiek apie juos kalbame pamokose. Konkrečių mokslininkų biografijų nesimokome, nenagrinėjame jų asmenybės ar požiūrio į tikėjimą. Manau, mokslininkas turi būti tikintis – ne tik statistas, pasikliaujantis vien mokslo tiesomis. 

Į klausimus atsako Pranciškonų gimnazijos geografijos mokytojas Vilius Adomaitis

Ar tikėjotės, kad jūsų mokinys pateks į Tarptautinę geomokslų olimpiadą Pietų Korėjoje? 

Tikėjausi, kad patekti pavyks, nes mūsų gimnazijos komanda jau ne pirmus metus patenka į respublikinės geografijos olimpiados finalinį etapą, komandos nariai kiekvienais metais gerina rezultatus. 

Kuo svarbus šis laimėjimas? 

Laimėjimas svarbus ir Simonui, ir man kaip mokytojui, ir mokyklai, ir visam Kretingos rajonui – toks pasiekimas parodo, kad gabūs mokiniai mokosi ne tik didmiesčių mokyklose. 

Ko labiausiai reikia, norint pasiekti tokių gerų rezultatų, ateities tikslų? 

Tai, jog Simonas pasiekė tokį rezultatą, yra dėsninga, nes jis nuolat save tobulina daugelyje sričių: ir mokslo, ir sporto, ir dvasinėje sferoje. Svarbu, patyrus nesėkmę, nesustoti, o tobulėti ir siekti geresnių rezultatų. Gabiems mokiniams reikia neapsiriboti vien mokykline programa – būtina siekti daugiau, domėtis plačiau.

Parengė Linas Daugėla, 
Pranciškonų gimnazijos Kūrybinio rašymo būrelio narys 

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode